Ilçihana

TEL: +911124116527

FAX: +911124116526

E-MAIL: tmemb.ind2@gmail.com

SALGY: C-11,West End, New-Delhi, 110021

Konsullyk

TEL:

FAX:

E-MAIL:

SALGY:


Bize ýazyň

Aşakdaky anketany dogry dolduryň.

Ýyldyzjyk(*) bilen bellenen ýerleri hökmany suratda ýazmaly.

Doly adyňyz

Telefon belgiňiz

E-mail salgyňyz

Goşundy

Alyjy

Hatyňyz

Suratdaky kod

Maglumat

Hatyňyza jogap

Hatyňyza jogabyň gelmegi 3 günden 5 güne çenli eglenmegi ahmal. Eger-de 5 güniň dowamynda jogap gelmese onda bize jaň ediň.

Kartada salgymyz